keen-01
Norwegian (Bokmål) 

Om Keen AS

Fra idé til konsept

KEEN AS ble stiftet av Sylvi Saure Finsrud og Anne Espeland i 2015. KEEN holder til i Strandkaien 34 i sentrum av Stavanger.
 
 
Fra idé til konsept
Gründernes kombinerte erfaring fra oljebransjen og sykehjemssektoren førte til ideén om konseptet Keen Quality Keeper.
Vi utvikler en plattform hvor e-læring og trening er enkelt tilgjengelig med filosofien “hyppige, korte treningsøkter gir langtidsvirkende resultater” Dette er sant både for kropp og hjerne. Forskning viser at hyppig trening må til for å kunne høste maksimal effekt.
I tillegg samler Keen Quality Keeper viktig dokumentasjon alle ansatte har tilgjengelig til enhver tid.
I våre markedsundersøkelser med midler fra Innovasjon Norge, finner vi at norske sykehjem opplever utfordringer på dette viktige området.
Virkeligheten er at it-verktøyene de har tilgjengelig ikke står i forhold til myndighetenes krav om dokumentasjon og kompetanse. Denne sektoren ikke vært prioritert med hensiktsmessige og tilpassede elektroniske verktøy eller tjenester.
Dette ønsker vi å gjøre noe med! Alle i organisasjonen deltar, og gis anledning til å ta ansvar for egen kompetanseutvikling. Dette fører igjen til aktiv deltakelse i forbedring av arbeidsplassen!

 

Hvem trenger det?

KEEN Quality Keeper gjør trening på beredskap enkelt.

Vi vet at arbeidsdagen til ansatte i helsesektoren er krevende og vil bli mer utfordrende i årene som kommer. For å ivareta tryggheten til pasientene fordrer dette smarte arbeidsrutiner og økt kompetanse innenfor beredskap. 
TRENING er essensielt for å sikre at uønskede hendelser blir håndtert på en riktig måte i stressende situasjoner. 
Denne utfordringen er det KEEN bidrar til å løse! Med KEEN kan alle ansatte trene på en engasjerende og motiverende måte. Hvor som helst og når som helst: på mobil, nettbrett eller PC. 
Intuitivt og involverende.
Skjermbilde%202016-09-13%20kl_%2009_50_31

Teknologi i helse-sektor

At teknologi i helsektoren er fremtiden, er allerede definert fra Stortinget ved helseminister Bent Høie.

KEEN Quality Keeper er et helt nytt system som gjør trening på beredskap enkelt.  Målgruppen er helsesektoren, skoler og barnehager.

Vi vet at arbeidsdagen til ansatte i helsesektoren er krevende og vil bli mer utfordrende i årene som kommer.,For å ivareta tryggheten til pasientene fordrer dette smarte arbeidsrutiner og økt kompetanse innenfor beredskap. 
TRENING er essensielt for å sikre at uønskede hendelser blir håndtert på en riktig måte i stressende situasjoner. 
Denne utfordringen er det KEEN bidrar til å løse! Med KEEN kan alle ansatte trene på en engasjerende og motiverende måte. Hvor som helst og når som helst: på mobil, nettbrett eller PC. 
KEEN er intuitiv og involverende.
Skjermbilde%202016-09-13%20kl_%2009_53_35
Skjermbilde%202016-09-12%20kl_%2012_56_52
Phasellus vitae risus aliquet, vehicula justo ut, convallis leo. Phasellus vitae risus aliquet, vehicula justo ut, convallis leo. Integer bibendum dapibus laoreet. Integer bibendum dapibus laoreet.

- Sylvi Saure Finsrud / Gründer Keen AS