keen-01
Norwegian (Bokmål) 

Keen Quality Keeper

Er du og dine ansatte Keen på å lære mer?

Keen Quality Keeper hjelper deg å oppfylle systemansvar og forenkler rapportering.
På en enkel og engasjerende måte.
keen%20web%20materials-06

Keen Quality Keeper for sykehjem, skoler og barnehager

Sykehjem, skoler og barnehager: Alle har de med mennesker å gjøre. Dette betyr at utfordringene er forskjellige fra dag til dag. Ansatte har forskjellig kompetanse, bakgrunn, utdannelse og kultur. Ved å sikre at de ansatte har lik forståelse og best mulig kompetanse for hvordan man håndterer uønskede hendelser , bygger man en kultur for trygghet og kompetanse. Keen Quality Keeper legger til rette for at den ansatte selv tar ansvar på oppfølging av sin kompetanse. Den innebygde funksjonen for påminnelser, gjør at nødvendige sertifikater blir oppdatert i tide og kurs blir fulgt opp. Lederen vil alltid ha oversikt over de ansattes status på deltakelse på kurs, oppdaterte sertifikater og annen kompetanse. Alt på ett sted!
keen%20web%20materials-01

Leders ansvar for ansattes kompetanse

Det er leders ansvar å sikre at ansatte har den rette kompetansen for å ivareta oppgavene de er satt til. Med årsverk som gjerne er delt opp på flere ansatte, med ferievikarer, nattevakter og ringevikarer er dette er et tidkrevende ansvar. Keen Quality Keeper er verktøyet lederen trenger for til enhver tid å ha oversikt og kunne dokumetere/rapportere kompetansen. Keen legger til rette for at den ansatte selv har ansvar for oppfølging og oppdatering på kurs og kompetanse, noe som letter lederens administrasjonsoppgaver. I sektorer med knapphet på ressurser kan kostnader tilknyttet kurs og kompetanse som arrangeres utenfor arbeidsplassen, bety forholdsvis store kostnader. Keen Quality Keeper legger vekt på e-læring og filosofien “hyppige, korte treningsøkter gir langtidsvirkende resultater". Forskning viser at hyppig trening må til for å kunne høste maksimal effekt. Med Keen sikrer man økt kompetansen for alle ansatte på en kostnadseffektiv måte.
keen%20web%20materials-02

Keen Quality Keeper for ansatte

KEEN ansvarliggjør den ansatte ved at de får ta ansvar for egen kompetanseutvikling og aktivt delta i forbedringer på arbeidsplassen. Ved å sikre en kultur der alle ansatte øver og trener likt, fører det til ansatte som er trygge på egen og kollegaens kompetanse. Alle bidrar til en tryggere arbeidsplass med god, dokumenterbar kompetanse. Dette vil være et trygt sted å oppholde seg for menneskene som skal ivaretas.
keen%20web%20materials-04

Keen Quality Keeper er moderne, skybasert teknologi

"HER SKRIVER DESTINO NOE"
keen%20web%20materials-03

Keen Quality Keeper for ledelsen

Dette er fordeler som Keen vil gi: DESTINO: HVORDAN KOMMER DETTE FRAM OPPLISTET PÅ WEBISDEN? - All ikke-sensitiv dokumentasjon lagres her: personalhåndbok, beredskapsplan, andre dokumenter som er generelle og som gjennomgås med ansatte. - Personal data: oversikt over navn, avdeling, CV, nærmeste pårørende, kontaktdetaljer - Keen fungerer som et Intranet: Informerer om interne saker, generell informasjon og opplysninger legges her - Ansattes status på kurs og kompetanse er alltid oppdatert og kan rapporteres når som helst - Leder kan enkelt avgjøre hvilke kurs som skal være obligatorisk og hvor ofte de skal gjentas - Intern avviksystem med linker til NAV der det behøves - Tilgang til eksisterende e-læringssystemer med resultat som blir oppdatert i Keen-kortet. - Automatisk påminnelser til de ansatte om når de bør ta kurs og om når sertifikater utgår. - Oversiktskalender hvor framtidige hendelser legges inn For ledelse og eiere sikrer Keen at de blir istand til å ivareta ansvaret de har overfor systemet og det er anslått at det vil frigøre opptil 40% av tiden som før ble brukt på administrasjon og rapporteringsoppgaver. Dette er dyrebar tid som nå kan brukes på ansatte og beboere/brukere.
keen%20web%20materials-05

Keen Quality Keeper i forhold til myndighetskrav

For myndighetene vil virksomeheter som har tatt i bruk Keen Quality Keeper, være enkle og oversiktlige å forholde seg til. Keen vil sikre at rapporter vil være i hht krav og Keen vil sikre at man har en gjennomgående og dokumenterbar histore, enten det dreier seg om hendelsesforløp eller annen rapportering.

Hvorfor passer KEEN
for din virksomhet?

 
  • Øker tryggheten
  • Styrker kompetansen
  • Forebygger uønskede hendelser
  • Forenkler rapporteringsrutiner

 

DESTINO: FORESLÅR AT VI SKJULER DET SOM KOMMER UNDER HER

TRENING er essensielt for å sikre at uønskede hendelser blir håndtert på en riktig måte i stressende situasjoner. nne utfordringen er det KEEN bidrar til å løse! 
Med KEEN kan alle ansatte trene på en engasjerende og motiverende måte. Hvor som helst og når som helst: på mobil, nettbrett eller PC. KEEN er intuitiv og involverende.
 
PNG-03_keen

Min ukeplan


Full oversikt - full kontorll – hver uke. Det er Keen Ukeplanen i praksis.
Her har du din egen oversikt på alt som skjer hver uke, kurs som er planlagt, treninger som skal gjøres og andre nyheter som gjelder din arbeidsplass.

Ukeplanen hjelper deg rett og slett til å priortere det som skal gjøres - når det passer best for deg.

Tiltak - Teori – Trening


Med TTT får ... den ansatte melding om trening
/ e-læring som skal gjennomføres innen gitt dato.
PNG-02_keen
om-konsept3
PNG-03_keen

Rapportering & Avvik


Enkelere Ledelse/eiere har full oversikt og oppdatert status på alle ansattes 
beredskapstrening til enhver tid

Keen-card™


Keen-card™er ditt personlige kompetanse-kort som sikrer at du alltid har en oppdatert informasjon om alle treninger og kurs du har tatt. Det trygger både deg dine ledere om at du kan det du skal, og at vet hva som forventes av de som ansatt.
PNG-02_keen
PNG-03_keen

E-læring


Enkelere Ledelse/eiere har full oversikt og oppdatert status på alle ansattes 
beredskapstrening til enhver tid
Skjermbilde%202016-09-12%20kl_%2012_56_52
Phasellus vitae risus aliquet, vehicula justo ut, convallis leo. Phasellus vitae risus aliquet, vehicula justo ut, convallis leo. Integer bibendum dapibus laoreet. Integer bibendum dapibus laoreet.

- Sylvi Saure Finsrud / Gründer Keen AS