Keen Quality Keeper

Styrker kompetansen - Sikrer tryggheten

keen materials-05

En ny standard for kompetansebygging


Keen Quality Keeper koordinerer e-læring, gir påminnelser og sikrer oppdatert oversikt over all kompetanse.

Laget spesielt for utdannings- og helsesektoren. Med Keen kan alle ansatte trene på en engasjerende og motiverende måte. Hvor som helst og når som helst: På mobil, nettbrett eller PC. Keen sørger for automatisk oppdatering på trening og sertifisering.
Keen er intuitiv og involverende.

 

Keen Quality Keeper er et fleksibelt kompetanse- og kvalitetsikringsverktøy

Er du og dine ansatte Keen på å lære mer?

keen web materials-03

Hvorfor Keen Quality Keeper?

Spar tid og penger!
Keen Quality Keeper sparer virksomheten for reisekostander og fravær og gir en rekke fordeler.
  • All ikke-sensitiv dokumentasjon lagres på ett sted: Personalhåndbok, beredskapsplan, andre generelle dokumenter.
  • Oversikt ansatte: navn, avdeling, stilling, CV, nærmeste pårørende.
  • Keen som Intranet: Felles intern informasjon, nyheter, tips og generelle opplysninger 
  • Keen-kort:  Ansattes status på kurs og kompetanse er alltid oppdatert i Keen-kortet og kan rapporteres nå som helst.
  • Leder kan enkelt avgjøre hvilke kurs som skal være obligatoriske og hvor ofte de skal gjentas.
  • Internt avviksystem.
  • E-læringmoduler:  med resultater som oppdateres i Keen-kortet.
  • Automatiske påminnelser til ansatte om tid for kurs og om fornyelse av sertifikater.

     
keen web materials-01

Leders ansvar for ansattes kompetanse

Det er leders ansvar å sikre at ansatte har den rette kompetansen. Keen Quality Keeper er verktøyet lederen trenger for å ha full oversikt.

Keen legger til rette for at den ansatte selv tar ansvar for oppfølging og oppdatering på kurs og kompetanse. Dette letter lederens administrasjonsoppgaver.
Keen Quality Keeper legger vekt på filosofien “hyppige, korte treningsøkter gir langtidsvirkende resultater". Forskning viser at hyppig trening må til for å kunne høste maksimal effekt.  Keen sikrer økt kompetanse for alle ansatte på en kostnadseffektiv måte.
 
keen web materials-06

Keen Quality Keeper for sykehjem, skoler og barnehager

Det handler om arbeidsplasser med mennesker. Dette betyr ulike utfordringer fra dag til dag. 

Ansatte har forskjellig kompetanse, bakgrunn, utdannelse og kultur. Ved å sikre at ansatte har lik forståelse og best mulig kompetanse for hvordan man håndterer uønskede hendelser, bygges kultur for trygghet.

Keen Quality Keeper legger til rette for at den ansatte tar ansvar for egen kompetansebygging. En innebygd funksjon med påminnelser, gjør at nødvendige sertifikater blir oppdatert i tide og kurs blir fulgt opp.

Leder vil alltid ha status på oppdaterte sertifikater og kurs. Alt på ett sted!
keen web materials-02

Keen Quality Keeper for ansatte

Keen bygger en kultur der ansatte er trygge på egen og kollegenes kompetanse.

Keen gir ansatte styring på egen kompetanseutvikling og tilrettelegger for aktiv deltakelse i forbedringer på arbeidsplassen. Alle bidrar til en tryggere arbeidsplass med god, dokumenterbar kompetanse. Dette vil være et trygt sted å oppholde seg for menneskene som skal ivaretas.
keen web materials-04

Keen Quality Keeper er moderne, skybasert teknologi

Alltid tilgjengelig - alltid oppdatert - 24/7Med datalagring i Keen-skyen er du sikret at all informasjon du trenger som viser treninger, status ansatte, dokumenter og rapporter er samlet ett sted.

 
keen web materials-05

Keen Quality Keeper og myndighetskrav

Keen Quality Keeper forenkler arbeidet med rapportering i forhold til myndghetskrav.

Keen sikrer at rapporter vil være i henhold til myndighetskrav og sørger for at man har en gjennomgående og dokumenterbar histore, enten det dreier seg om hendelsesforløp eller annen rapportering.

All data - alltid oppdatert -
i Keen-skyen!

Med datalagring i Keen-skyen er du sikret at all informasjon du trenger som viser treninger, status ansatte, dokumenter og rapporter er samlet ett sted.

Alltid tilgjengelig - alltid oppdatert - 24/7

 
devices2

Hvordan virker Keen i praksis?

Om Keen as

KEEN AS ble stiftet av Sylvi Saure Finsrud og Anne Espeland i 2015.  Det var gründernes kombinerte erfaring fra oljebransjen og sykehjemssektoren som førte til ideén om produktet Keen Quality Keeper.


Team Keen


Sylvi Saure Finsrud - Daglig Leder
Yrkeserfaring fra oljeservicenæringen, med stillinger som bl. a leder for konsulentselskap med 100+ konsulenter.  Stilling som markeds-og kommunikasjonsansvarlig for oljeserviceselskap i Stavanger.  Rolle som ”Communication Lead” i beredskapssammenheng.
Internasjonal erfaring  fra Storbritannia, Indonesia, Australia og Forente Arabiske Emirater, har betydd mye for henne. Med Keen håper Sylvi at hun kan være med å bidra til en positiv, varig utvikling innenfor primærhelsetjenesten.

Anne K Espeland - Kreativ Leder
Bakgrunn fra olje- og gass sektoren innen personal- og administrasjonsledelse. Har i tillegg flere års erfaring fra omsorg og beredskap som styreleder for sykehjem og styremedlem i Røde Kors. Med sin formelle bakgrunn som journalist, har Anne jobbet med mediekommunikasjon og markedsføring i bl.a Italia og København. Har ellers internasjonal erfaring fra USA, UK, Danmark, Frankrike. Humanitært arbeid ligger Annes hjerte nært. Hun brenner for å utvikle potensialet i Keen til det beste for helsesektoren.
 

VÅR VISJON -  Være ledende aktør innen kompetansebygging i helsesektoren
VÅR MISJON -  Bygge nære og sterke forhold til våre kunder og partnere ved alltid å arbeide for kompetansebygging gjennom innovasjon og digitalisering
VÅRE VERDIER -  Respekt  Kunnskap  Kreativ  Lydhør

 
 
tablet keen5

Kontakt

s
Sylvi Saure Finsrud

Sylvi Saure Finsrud

sylvi@keenquality.com
+47 909 67 848
a
Anne K Espeland

Anne K Espeland

anne@keenquality.com
+47 45 26 75 38

Finansiell støtte

co-funded-h2020-horiz en

Samarbeidspartnere

innovasjonnorge-logo-1
skattefunn rgb positiv sto-1
keen web materials-09
keen web materials-10
Besøksadresse / visiting adress:
Keen as •  Engelsminnegata 16a  •  4008 Stavanger  •  Norway
Org nr. 915 110 207